rijnmond-foto

Erasmus MC opent vondelingenkamer

rijnmond-logo

Door: Rijnmond Nieuws

Erasmus MC opent vondelingenkamer voor moeders die niet meer voor hun baby kunnen zorgen

Een laatste redmiddel. Dat is het streven van de vondelingenkamer die maandag is geopend in het Erasmus MC in Rotterdam. Moeders kunnen daar naartoe als ze niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Verpleegkundigen bieden hulp, maar in het uiterste geval kan de moeder ook anoniem haar baby afstaan.

Stichting Beschermde Wieg zet zich in om door heel het land vondelingenkamers in te richten. Op elf plekken is dat gelukt, in de regio Rijnmond zijn er nu vier: In Dordrecht, Hoogvliet, het Maasstad Ziekenhuis en nu dus ook in het Erasmus MC.

 

Anonieme kamer

Als een moeder een vondelingenkamer binnenstapt, sluit automatisch de deur. Er gaat een signaal naar een verpleegkundige dat de kamer wordt gebruikt. De moeder kan anoniem haar baby in een wieg leggen en weglopen, maar ook contact opnemen met het personeel via een intercom. Zo’n twee keer per jaar wordt er gebruikgemaakt van deze kamers. In de afgelopen jaren is het altijd gelukt moeder en kind op den duur weer bij elkaar te brengen.

“Het is geweldig dat er in zulke grote ziekenhuizen een plek is waar radeloze moeders hulp kunnen krijgen”, zegt Barbara Muller, oprichter van Beschermde Wieg. “De afgelopen jaren is treurig duidelijk geworden dat het echt nodig is.”

Vorig jaar maart werd in de Lek bij Lekkerkerk een dode baby in een tas gevonden. Een paar maanden daarvoor vonden schoonmakers op een bakje met een menselijke foetus in de haven.

 

Verboden, maar gedoogd

Het is bij wet verboden om een kind te vondeling te leggen. Het principe van een vondelingenkamer was daarom omstreden, ook in de politiek. Vijf jaar geleden heeft de minister besloten vondelingenkamers te gedogen, zodat baby’s een erger lot wordt bespaard. Sindsdien is er meer animo voor het aanbieden van kamers voor vondelingen.

Behalve het oprichten van vondelingenkamers biedt stichting Beschermde Wieg begeleiding aan moeders tijdens en na de zwangerschap. Afgelopen jaar zochten 2000 vrouwen hulp bij de stichting. Verreweg de meeste vrouwen die in eerste instantie afstand wilden doen van hun baby, bleven er uiteindelijk toch voor zorgen.