academie

Voorlichting

Academie

BESCHERMDE WIEG IS EEN UNIEK EN SUCCESVOL CONCEPT

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” 

Deze uitspraak van Steve Jobs is oprichter Barbara Muller op het lijf geschreven. In 2014 was Beschermde Wieg door zijn vernieuwende zorgaanbod veelbesproken en bediscussieerd. Nu is het niet meer uit het zorgaanbod voor aanstaand moeders en pasgeborenen weg te denken. 

“Zonder enige vorm van zekerheid zijn wij gestart, wetende dat het hard nodig was en dat door te vertrouwen, andere mensen en organisaties samen wilden werken en Beschermde Wieg levensvatbaar zou worden. Door te blijven geloven in beweging daar waar deze nodig is het leven van kwetsbaren te beschermen. Op te komen voor onrecht. Iets niet kloppends kloppend maken. Wetten om te buigen, daar waar ze in de weg staan levensreddend te zijn. Er was een verandering in denken en handelen voor nodig, iets dat een continu proces is,” stelt Barbara.

 • Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?
 • Is het logisch wat we doen?
 • Is het in het belang voor moeders en kinderen?
 • Durven we als we tegen regels, barrières en beperkingen aanlopen, het gesprek aan te gaan om ons doel te dienen? 
 • Wat is de impact van wat we doen? 

“De mensen die nooit springen, leren nooit te vliegen.” 

Wij geloven in hulp van mens tot mens, vanuit kracht in plaats van macht. Gelijkwaardigheid, met duidelijkheid en een vleugje humor. 

Door deze visie in ons hart te dragen, stralen wij dit uit op onze vrijwilligers, medewerkers en partners. Wat ervoor zorgt dat zij geïnspireerd raken vanuit hun hart, met passie het leven te leven en het werk niet als werk te zien, maar als cadeau om betekenis te hebben. 

Wij geloven erin dat ieder mens betekenis kan hebben en een verandering teweeg kan brengen. Wij geloven dat warmte plezier en liefde ook in de hulpverlening een plek mag hebben.

Wij achten het van groot belang ‘the circle of influence’ te vergroten bij mensen die in een systeemwereld werken.

Wij weten dat een gezond lichaam en een gezonde geest essentieel zijn om vanuit kracht te leven en werken. Ons streven is beiden in beweging te zetten en het uiterste uit onze deelnemers te halen.

Wij geloven dat een mooie leefomgeving helend werkt.

Wij geloven dat dat extra aandacht door de inzet van vrijwilligers helend werkt.

Wij geloven dat dit alles zich vertaalt in vernieuwde methodieken die wetenschappelijk goede effecten laten zien. 

“We spread changemaking movement, just be you and bring it on.” 

In de Stokholm Changemaking Community, welke Barbara Muller met Kitty Nusteling en Anette Verwoerd is gestart, gaat de Beschermde Wieg Academie van start. Na zes jaar is Beschermde Wieg er klaar voor het geleerde in de praktijk over te dragen aan (jeugd)zorgmedewerkers, sociaal ondernemers en hulpverleners van de toekomst, de studenten. 

De Beschermde Wieg Academie geeft workshops over haar vernieuwende manier van werken en om haar kernboodschap als een olievlek te verspreiden. Zij betaalt geen huur, enkel onderhoudskosten voor een ruimte in het monumentale pand Stokholm.

De Beschermde Wieg Academie richt zich op vernieuwende onderwerpen en systeemoverschrijdend denken binnen de zorg.

Naast de opleiding en workshops in Stokholm changemaking community geeft de Beschermde Wieg ook presentaties en gastlessen/colleges op scholen, hogescholen en universiteiten. Ook geeft Kitty Nusteling graag een lezing op zorgverlenerscongressen en bijscholingen. Wij werken dan ook graag mee met de accreditatie voor de nascholing.

Neem voor meer informatie contact op met Kitty Nusteling, kitty@beschermdewieg.nl of Ingrid Meulenbelt, ingrid@beschermdewieg.nl.

Workshop

Inspiratie

Deze inspirerende workshop richt zich specifiek op:

 • Systeemoverstijgend denken en handelen
 • Kracht inzetten om beweging te realiseren
 • Respect en gelijkwaardigheid
 • Medewerkers/studenten inspireren hun droom te volgen
 • Buiten de gebaande paden treden om de doelgroep kwetsbare zwangeren beter te bedienen
 • Aandacht voor stress-sensitieve hulpverlening

 

Workshop

Workshops rondom deze thema’s zijn voor groepen (max. 8 personen) te boeken en kosten €300 per persoon voor de duur van 4 uur en €150 per persoon voor de duur van 2 uur. De workshop is inclusief een yoga of meditatiesessie, Freezspace, koffie, sapjes, thee en een biologische lunch.

De opbrengsten van dit werkbezoek komen volledig ten goede aan de moeders en kinderen. De inspiratie academie is gevestigd in Stokholm, het prachtige pand aan de Wolwevershaven 30 te Dordrecht, waar ze huurvrij gebruik van mag maken.

Steun Stichting Beschermde Wieg

Stichting Beschermde Wieg is volledig afhankelijk van giften om kwetsbare moederen en baby’s in nood te kunnen blijven helpen en ondersteunen. Wij zijn heel dankbaar en blij met een ieder die onze stichting een warm hart toedraagt.

Help ons mee, dat kan op verschillende manieren.