Steun kwetsbare moeders en red babylevens

Over ons

Algemene informatie

In Nederland is er een groep zorgmijdende zwangere vrouwen, die niet bereikt wordt door de reguliere hulpverlening. Met alle gevolgen van dien. Tot 2015 werden er in Nederland jaarlijks gemiddeld 5 vondelingen gevonden. De meeste baby’s waren dood. De stichting zet zich sinds de opening in 2014 in om deze vrouwen in nood te bereiken.

Zij biedt laagdrempelige preventieve hulp en begeleiding, desgewenst anoniem, om zo een veilige geboorte te bevorderen, met als doel dat baby’s niet op een onveilige plek worden achtergelaten of worden gedood. Vrouwen krijgen objectieve keuzegesprekken, waarbij alle knelpunten en mogelijkheden worden besproken. Beschermde Wieg helpt oplossingsgericht en biedt steun ook na de bevalling middels een intensief nazorgtraject. Het vernieuwende in de aanpak van Beschermde Wieg is haar 24 uurs zorg, waarbij iedere moeder één en dezelfde contactpersoon krijgt. De doelgroep van Beschermde Wieg bestaat uit vrouwen die geen contact durven op te nemen met de reguliere hulpverening. De unieke aanpak van Beschermde Wieg is gericht op het geven van zelfvertrouwen, erkenning, snel handelend, los van bureaucratie en systemen.

Naast telefonische, app of chat hulp, kunnen moeders in nood altijd terecht in de Beschermde Wiegkamers. Wat verder uniek is en wat nog niet bestond is dat vrouwen anoniem mogen blijven. Gedurende het hulpverleningstraject wordt de anonimiteit van deze vrouwen gegarandeerd. Het bieden van deze hulp werkt drempelverlagend en draagt ertoe bij dat zorgmijders het aandurven contact te leggen en hulp te aanvaarden. Er wordt niet alleen gekeken naar hoe de situatie is, maar nadrukkelijk ook hoe de situatie met de benodigde hulp kan worden. Beschermde Wieg blijkt een prachtige aanvulling op de bestaande hulpverlening te zijn. In 2020 hebben al duizend vrouwen contact opgenomen. In 2017 en 2018 werd ‘nog maar’ 1 vondeling in ons land gevonden. 2019 was het eerste jaar sinds 1953 dat er geen vondelingen zijn gevonden en ook in 2020 stond de teller op nul. In maart 2019 heeft Minister Dekker erkend dat Beschermde Wieg een zorgmijdende groep vrouwen bereikt die anders buiten het zicht van de hulpverlening zou blijven. En dat geen andere organisatie hulp biedt zoals Beschermde Wieg dat doet. Daarmee werd Beschermde Wieg officieel ketenpartner.

Het hulpverleningstraject Beschermde wieg Stichting Beschermde Wieg is 24 uur per dag telefonisch, per chat en via WhatsApp voor vrouwen bereikbaar. Hier worden zwangere en pas bevallen vrouwen oordeelloos bijgestaan op mentaal en medisch gebied, waarbij hun anonimiteit indien gewenst wordt gegarandeerd. Mocht een moeder haar baby brengen naar een Beschermde Wiegkamer, dan doet de Beschermde Wieg er alles aan om samen met de moeder tot andere oplossingen te komen dan het anoniem afstaan van haar baby. Want als de mogelijkheden er zijn, dan dient iemand die hulp nodig heeft deze altijd te krijgen, ook als zij anoniem wenst te blijven. Elke zwangere vrouw die twijfels heeft haar baby te houden dient bij de hand genomen te worden en objectieve keuzehulp te krijgen. Een zwangere vrouw dient niet verstoken te blijven van medische zorg. Een vrouw zou niet alleen hoeven te bevallen. Een zwangere vrouw die speelt met de gedachte haar kind af te staan, dient geholpen te worden. Een pasgeboren baby mag niet te vondeling gelegd of gedood te worden.
Ieder kind moet een veilige wieg te krijgen.

Als we kunnen voorkomen dat vrouwen hun zwangerschap verbergen en in alle eenzaamheid bevallen, dan moeten we dat doen. Als we babydoding en te vondeling leggen kunnen voorkomen, dan moeten we dat doen.

Visie

Hulp voor iedereen

De Beschermde Wieg doet er alles aan om samen met de moeder tot een andere oplossing te komen, dan alleen te bevallen en het anoniem afstaan van haar baby. Iedere zwangere vrouw die perspectief heeft om uiteindelijk toch voor haar kind te kunnen zorgen, moet die kans krijgen. Beschermde Wieg biedt dit perspectief door laagdrempelige anonieme hulp te geven aan zwangere of pas bevallen zorgmijders die anders buiten beeld zouden blijven. Eenmaal in contact kunnen ze geholpen worden en geven ze hun wens om anoniem te blijven nagenoeg altijd op. Wantrouwen en angst slaan om in vertrouwen en hoop. Zo krijgen deze vrouwen de hulp die zij nodig hebben en wordt te vondeling leggen en kinddoding voor een groot deel voorkomen.

Missie

Directe (anonieme) hulp & begeleiding

Alle zwangere en pas bevallen vrouwen in nood weten Stichting Beschermde Wieg te vinden, waarna hulp, bescherming en begeleiding geboden kan worden. Deze vrouwen worden tijdig opgespoord, met als doel stress sensitieve hulp te bieden, objectieve keuzehulp, een veilige bevalling te bevorderen en te vondeling leggen en kinddoding te voorkomen.

Vanaf 2021 zet Beschermde Wieg zich ook in om alle vrouwen een weloverwogen en onafhankelijke keuze te bieden en wij helpen vrouwen met objectieve keuze die twijfelen hun zwangerschap te beëindigen. Op deze wijze krijgt elke baby een veilige wieg.

KERNWAARDEN
• Oordeelloos • Uniek • Gedreven • Respectvol en betrokken • Onvoorwaardelijk • Persoonlijk • Anoniem • Deskundig • Passievol en met lef

Bestuur

Een hecht team

Het bestuur bestaat uit de navolgende personen:

Mw. B.M. Muller, voorzitter
Dhr. L. van den Eijnden, penningmeester
Dhr. M.A.T. Schroots, secretaris
Mevr. J.L.M. van Benthem, bestuurslid

Team

Verantwoordelijken

Stichting Beschermde Wieg heeft een bestuur, een team van verantwoordelijken, medewerkers en een groep vrijwilligers die zich nagenoeg allen belangeloos inzetten voor de stichting.

Barbara Muller
kitty nusteling nalatenschap
Kitty Nusteling
ingrid meulenbelt
Ingrid Meulenbelt

Salarisbeleid

Vrijwilligers

De stichting heeft vier betaalde medewerkers in dienst (2.6 FTE) welke volgens CAO- jeugdzorg worden uitbetaald. Twee van de bestuurders ontvangen een vacatievergoeding, de overige bestuurders van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. De stichting werkt veel met vrijwilligers, de vrijwilligers die ook diensten voor de 24 uurs bereikbaarheid draaien kunnen hiervoor een vrijwilligersvergoeding krijgen, alle andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

Beleidsplan

Resultaten

Jaarrapport

Jaarrekening 2022

KvK

Uittreksel

Reglement

Klachtencommissie

Mocht je een klacht willen indienen, maar heb je daarbij hulp nodig. Mail dan gerust naar Janneke Jacobes, van onze onafhankelijke klachtencommisie, voor hulp.

Beleidsverklaring

Een Beschermde Wiegkamer openen?

Help ons doel te bereiken

Ons doel is om in iedere regio een Beschermde Wiegkamer in een ziekenhuis te hebben.
Wil jij, als professional, zelf een Beschermde Wiegkamer bij jullie realiseren? Dat kan.

We zijn altijd op zoek naar bevlogen mensen die ons initiatief steunen en zich in willen zetten om meer Beschermde Wiegkamers in Nederland te openen.  Omdat we dan zoveel mogelijk zwangere en pasbevallen vrouwen in nood kunnen bereiken. Jouw inzet en hulp kunnen we goed gebruiken en dat kan natuurlijk door een donatie, maar ook in de vorm van het realiseren van een kamer.

Graag gaan wij een samenwerking met ziekenhuizen aan om een Beschermde Wiegkamer te openen. Neem daarvoor contact op met info@beschermdewieg.nl

FAQ

Veelgestelde vragen

Natuurlijk mag dat. Via info@beschermdewieg.nl heb je binnen enkele uren antwoord op je vraag.

Vrouwen, soms nog meisjes die zwanger zijn en zich geen raad weten met hun zwangerschap. Dit kan zijn doordat de zwangerschap door incest of verkrachting is ontstaan. Ook eerwraak is een reden dat vrouwen contact met ons opnemen. Als de zwangerschap bekend wordt, is dit in veel gevallen levensbedreigend voor zowel de moeder als het ongeboren kind. Vrouwen die in een vijandige relatie zitten, dakloos zijn, geen verblijfsvergunning hebben, financiële problemen hebben of verslaafd zijn wenden zich tot onze stichting met vragen over hun zwangerschap.

Dat klopt en we verwijzen waar mogelijk ook door naar deze organisaties. Maar er zijn vrouwen die om wat voor reden dan ook bang zijn om deze instellingen te benaderen. Deze vrouwen zijn vaak wanhopig en radeloos en hebben in sommige gevallen zelf nare ervaringen met hulpverleners. Een vrouw die in verwachting is, angstig, wanhopig en radeloos, kan wellicht verkeerde keuzes maken, waarvan zij jarenlang veel spijt en verdriet zal hebben. De Beschermde Wieg bestaat daarom naast de reguliere hupverleninsginstanties met als doel iedere vrouw in nood een helpende hand te kunnen bieden.

Op het moment ligt onze focus op het openen van nieuwe Beschermde Wiegkamers in ziekenhuizen. Wil jij, als professional, zelf een Beschermde Wiegkamer bij jullie realiseren? Dat kan. Neem dan contact op met info@beschermdewieg.nl voor meer informatie.

Wij zijn heel dankbaar en blij met een ieder die onze stichting een warm hart toedraagt. Op onze doneerpagina vind je alle mogelijkheden.

Het geld wordt 100% transparant besteed aan het volgende:

 • Verbouwing Beschermde Wiegkamers
 • Beveiliging Beschermde Wiegkamers
 • Onderhoud website
 • Drukwerk (o.a. flyers/brochures)
 • Gratis hulplijn (0800 nummer)
 • Bereik doelgroep

ANBI

Status

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Om het voor mensen zo aantrekkelijk mogelijk te maken aan de stichting Beschermde Wieg te doneren hebben wij de ANBI-status.

ANBI heeft nieuwe regelgeving per januari 2014 ingesteld. Stichting Beschermde Wieg heeft de ANBI status en publiceert derhalve deze informatie op onze site.

Stichting Beschermde Wieg heeft de ANBI status, dit heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

CBF

cbf erkend goed doel

Stichting Beschermde Wieg is ook aangesloten bij de CFB. Ieder jaar wordt een aangesloten goed doel opnieuw beoordeeld of het aan de voorwaarden voldoet.

Steun Stichting Beschermde Wieg

Stichting Beschermde Wieg is volledig afhankelijk van giften om kwetsbare moederen en baby’s in nood te kunnen blijven helpen en ondersteunen. Wij zijn heel dankbaar en blij met een ieder die onze stichting een warm hart toedraagt.

Help ons mee, dat kan op verschillende manieren.