Team

Verantwoordelijken

Stichting Beschermde Wieg heeft een bestuur, een team van verantwoordelijken en een groep vrijwilligers die zich nagenoeg allen belangeloos inzetten voor de stichting.

Barbara Muller

Barbara Muller

Initiatiefnemer

Vijf jaar geleden stonden wij aan het begin van misschien wel de grootste uitdaging uit mijn leven. Stichting Beschermde Wieg werd opgericht en opende haar armen voor de meest kwetsbare doelgroep in ons land. Zwangere en pas bevallen zorgmijdende vrouwen, die om welke reden dan ook anoniem moesten blijven en niet zelf voor hun kind konden, wilden of durfden te zorgen. Uit vrees voor hun lot en dat van hun (ongeboren) kind, deden wij iets dat vóór ons bestaan geen andere organisatie deed. Anoniem hulp bieden, met als doel deze vrouwen in een vroegtijdig stadium in te beeld krijgen, zodat zwangerschapscontroles, een veilige geboorte en nazorg mogelijk werd.

Beschermde Wieg; een uniek en veelbesproken concept, waarmee wij een liefdevolle vuist wilden maken om de rechten van kwetsbare moeders en het leven van hun pasgeboren baby’s te beschermen. Laagdrempelig, professioneel, zonder oordeel en met kracht.

 

Kitty Nusteling

Kitty Nusteling

Initiatiefnemer

Vanaf de oprichting zet ik me in voor Stichting Beschermde Wieg, waar ik vrouwen help die door uiteenlopende omstandigheden geen beroep op reguliere hulpverlening kunnen, willen of durven doen. Het raakt me steeds opnieuw weer dat ik vrouwen mag helpen die het moeilijk vinden hun verhaal te delen, omdat ze het vertrouwen in anderen, om wat voor reden dan ook, hebben verloren. Ik sprak vrouwen die werkelijk alle voorbereidingen hadden getroffen voor een eenzame bevalling en een boodschappentas en een dekentje klaar hadden liggen om hun kind op straat achter te laten. Ik ben steeds weer dankbaar dat de vrouwen de moed vinden om contact te zoeken. Het is een grote uitdaging samen met de moeders en indien nodig onze samenwerkingspartners van de Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming een alternatief te vinden voor het anoniem afstand doen van hun baby. We zetten alles op alles om afstammingsgegevens veilig te stellen en het contact tussen moeder en kind niet te verbreken. We onderzoeken zorgvuldig wat er nodig is voor moeders om zelf voor hun kind te gaan zorgen en gaan ver in de ondersteuning als daar ruimte voor is.

Ik weet dat er op dit moment vrouwen zijn die hun buik verstoppen en ‘s nachts wakker liggen met grote zorgen over de op hand zijnde eenzame bevalling en de eventuele gevolgen bij ontdekking van hun zwangerschap. Ik voel een enorme gedrevenheid deze vrouwen te bereiken en er voor ze te zijn.

ingrid meulenbelt

Ingrid Meulenbelt

Beleidsmedewerker

Al vanaf de oprichting zet in mij in voor de Beschermde Wieg. Ik weet nog dat wij zeiden: ‘Als wij ooit 1 baby mogen redden, dan is onze opzet geslaagd.’ Gelukkig hebben wij al veel meer baby’s en hun moeders kunnen helpen bij een veilige start en vaak ook verder mogen begeleiden in hun leven samen. Gelukkig vinden steeds meer moeders ons in een eerder stadium en dragen wij er zorg voor dat ze een gecontroleerde zwangerschap en veilige bevalling hebben.

Na jaren als vrijwilliger aan de Beschermde Wieg te zijn verbonden, ben ik erg trots en blij dat ik per 1 november 2020 als beleidsmedewerker in dienst ben getreden. De volledige social media, het organiseren van evenementen, contacten met bedrijven en serviceclubs, het beantwoorden van de noodlijn en chat, externe contacten en natuurlijk de begeleiding van de moeders, behoren tot mijn mooie functie.

Onze kracht ligt voor mij in onze onbevooroordeeldheid, waarmee wij een ieder die ons benaderd te woord staan en helpen. Wij zorgen voor een warme, veilige en liefdevolle omgeving die de moeders op dat moment niet hebben.

Help ons doel te bereiken

steun stichting beschermde wieg

Stichting Beschermde Wieg krijgt geen subsidie, maar dat is geen reden niet alvast van start te gaan. Een wanhopige moeder en haar kind hebben er niets aan wanneer we wachten op financiële veiligheid. Daarom is het zo belangrijk dat ook jij ons steunt!
Maak eenmalig een bedrag over en steun daarmee onze stichting opdat we meerdere Beschermde Wiegkamers kunnen openen. Doneren doe je makkelijk en snel met iDeal of via een eigen overschrijving op ons bankrekeningnummer NL38TRIO0197977324

Elke gift is voor ons waardevol, klein of groot.
Wij zijn heel dankbaar en blij met een ieder die onze stichting een warm hart toedraagt!