babywiegje

Casus

Gedachtegoed

 1. Casuïstiek

  1. Vrouw van 19 jaar, zwanger geraakt vanuit groepsverkrachting door haar vader en zijn vrienden. Het is de tweede keer dat zij zwanger is geraakt, eerste baby is dood geboren (niet geregistreerd). De jonge vrouw is nu zes maanden zwanger en heeft last van een persoonlijkheidsstoornis. Sinds haar tweede levensjaar wordt ze misbruikt. Het meisje durft niet naar reguliere hulpverlening. Ze is heeft daar eerder gebruik van gemaakt en dit heeft haar niet geholpen, sterker ze is erdoor getraumatiseerd. Haar vader weet van de zwangerschap af en wil dat de baby geboren wordt. De baby zal na geboorte thuis niet aangegeven worden, opdat hij kan doen met de baby wat hij wil. Het meisje staat niet als zwangere geregistreerd en zwerft van adres naar adres. In verband met haar persoonlijkheidsstoornis neemt ze na enige tijd weer contact op met haar vader die haar dan direct ophaalt waarna het misbruik doorgaat. Ze weet nog niet waar ze zal zijn voor, tijdens en na de bevalling. Wat ze wel weet is dat ze haar baby een veilig leven gunt.
  2. Annelies, vrouw van 51 jaar. Vanaf haar peutertijd misbruikt door haar vader en zijn vrienden. Op haar twaalfde voor het eerst zwanger geraakt en alleen bevallen. Haar baby was zes maanden en stierf vlak na de bevalling. Ze heeft de baby begraven in het bos. Twee jaar later was ze opnieuw zwanger. Ze herkende het en wilde maar een ding: dat haar baby veilig op kon groeien, al zou dat niet bij haar kunnen zijn. Ze ging naar het nonnenhuis, waar ze weg is gestuurd, omdat ze niet ver genoeg was in haar zwangerschap. Niet veel later kwam haar vader achter de zwangerschap. Zijn huisarts heeft bij hen thuis in zijn opdracht een illegale abortus uitgevoerd. Haar tweeling was bijna zeven maanden. Niets is geregistreerd. Samen met vijf vrouwen die hetzelfde mee hebben gemaakt heeft Annelies een boek geschreven: “Aan het licht”. Voor de verborgen doelgroep vrouwen wiens baby’s het licht nooit hebben gezien.
  3. Tamara 19 jaar: Tamara is zwanger geraakt en heeft haar zwangerschap verhuld. Toen haar vriend stage liep in Zeeland heeft ze zich de laatste zes weken opgesloten en de deur voor een ieder gesloten gehouden. Tamara leidde al een vrij geïsoleerd leven. Haar moeder is verslaafd en haar vader, die elders woont, heeft vele schulden. Ze heeft een moeilijke jeugd gehad waar weinig ruimte was voor haar ontwikkeling. Tamara dacht dat het de juiste beslissing was om haar zwangerschap geheim te houden. Ze heeft veel aan zelfmoord gedacht omdat haar situatie uitzichtloos leek. Ze durfde geen hulpverlening op te zoeken uit angst. Haar ouders waren destijds ook niet bij hulpverleners gebaat en Tamara had hulp willen hebben in haar prille jeugd maar heeft deze niet ontvangen. Het vertrouwen was weg. Op het moment dat de bevalling zich aankondigde belde ze een kennis die direct is gekomen. Ze werd opgenomen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, de baby is bij haar weggehaald. Tamara ziet haar kind nu een keer per maand onder toezicht. Ze wil haar baby heel graag terug maar krijgt dat niet voor elkaar, terwijl haar leven inmiddels op orde is. Ze had wanneer ze van het bestaan afwist, de Beschermde Wieg gebeld om in het voortraject in vertrouwen hulp te kunnen krijgen. Voor haar en haar baby is het nu te laat…Tamara heeft zich, net als Annelies, gecommitteerd aan de Beschermde Wieg om lezingen te geven en te ondersteunen de verborgen doelgroep te bereiken.

 2. Deze voorbeelden, die bepaald niet uitputtend zijn, tonen onomstotelijk aan dat een aantal (of: een bepaalde categorie) zwangere vrouwen geen beroep zal doen op professionele instanties, die tot doel hebben, hulpverlening te bieden aan moeders en hun (ongeboren) kind.

 3. Deze vrouwen wil onze Stichting, die nauw samenwerkt met lokale initiatiefnemers, een alternatief bieden: niet in de vorm van hulpverlening maar door hen tegemoet te treden als medemens, door eerst naar hen te luisteren, met hen mee te denken en die ondersteuning te bieden die zij wensen.

 4. Vrouwen (en partners) die contact met Stichting Beschermde Wieg zoeken zijn verzekerd van:

  • Professionele vrijwilligsters, die bekend zijn met de problematiek waarmee deze vrouwen te kampen hebben;
  • Invoelingsvermogen en een respectvolle bejegening;
  • Discretie en vertrouwelijkheid en Indien hier prijs op wordt gesteld: anonimiteit.

 5. Wij willen graag met deze vrouwen in gesprek gaan over de volgende onderwerpen:

  • Waar liggen voor deze vrouwen precies de drempels om de reguliere hulpverlening te mijden?
  • Op welke wijze kunnen wij ondersteuning bieden?
  • Hoe bereiken we dat de bevalling verantwoord verloopt en nazorg is geregeld?
  • Hoe ziet de toekomst van de baby eruit: zijn er mogelijkheden hem of haar zelf op te voeden, kan familie in dit verband het nodige betekenen of lijkt het doen van afstand de enige mogelijkheid voor deze vrouw?In alle gevallen willen wij onze kennis delen met alle betrokkenen en nauw samenwerken, alles in het belang van deze uiterst kwetsbare groep vrouwen. Uiteraard alleen en voor zover zij daarmee instemmen.

 6. Wanneer de vrouw zelf uitdrukkelijk wenst dat zij afstand doet van haar baby, dan zal Stichting Beschermde Wieg haar wijzen op:

  • De consequenties;
  • De procedure na afstand;
  • De mogelijkheid de afstand te herroepen;
  • Het belang dat de moeder persoonsgegevens achter laat zodat haar kind later kan achterhalen van wie hij of zij afstamt.NB: Buitenlands onderzoek heeft uitgewezen dat gesprekken met a.s. moeders die voornemens zijn afstand te doen van hun kind er veelal toe leiden dat deze vrouwen van hun voornemen afzien; omdat aan haar alternatieven kunnen worden aangereikt, welke voorheen niet in beeld waren.

 7. Het vorenstaande heeft betrekking op die vrouwen die voor hun bevalling contact met ons zoeken. Daarnaast zullen er moeders zijn die hebben besloten hun baby te vondeling te leggen en nu hun baby veilig in een van onze locaties willen achterlaten. De Stichting wil dit uiterste redmiddel bieden vanuit het besef dat jaarlijks baby’s op onverantwoorde wijze aan hun lot worden overgelaten of zelfs gedood omdat radeloze moeders hun bestaan veelal niet kunnen, durven of willen verantwoorden tegenover hun omgeving. Het zou kunnen voorkomen dat de betreffende moeder wellicht uiteindelijk zal besluiten om haar gegevens niet achter te laten, hoewel wij het belang daarvan nadrukkelijk zullen uitleggen en zoveel mogelijk zullen bevorderen dat dit wel gebeurt. Wij willen immers, indien mogelijk, voorkomen dat (zie hierna onder 8) haar baby onwetend zal blijven over zijn/haar afkomst. (Het feit dat diezelfde baby – via onze eventueel anonieme opvang – van verwaarlozing en zelfs de dood – gevrijwaard kan blijven geeft daarbij voor onze Stichting uiteindelijk de doorslag om het besluit van de moeder dienaangaande te respecteren. Het recht op leven dient o.i. immers te prevaleren op het recht op wetenschap omtrent afstamming. Daarbij kan de moeder op haar beslissing terugkomen wat minder drempel oproept wanneer ze in een vertrouwde omgeven haar baby achterlaat dan wanneer ze dat op een onveilige plek heeft gedaan.) Of: Ook in een dergelijk geval is de baby van verwaarlozing (en soms zelfs de dood) gevrijwaard en ook in dat geval kan de moeder op haar beslissing terugkomen. Dat is veel moeilijker (en soms onmogelijk) als zij het kindje niet op een veilige plek heeft achtergelaten.

 8. In Nederland zijn er lokale initiatiefnemers, die zich aan zullen sluiten bij Stichting Beschermde Wieg en een Beschermde Wieg kamer in zullen richten. Die kamers bevinden zich in gewone woningen met een eigen toegangsdeur die zich automatisch opent als wordt aangebeld. In de kamer vindt de moeder een wiegje waarin een enveloppe ligt. Schriftelijk en in zoveel mogelijk relevante talen wordt ze niet alleen gewezen op de noodzaak om professionele hulpverlening in te schakelen, maar waarin ook wordt gewezen op de noodzaak om juiste en complete persoonsgegevens achter te laten, zodat het kind later in staat is om zijn/haar afkomst te achterhalen. Tot slot wordt zij gewezen op de mogelijkheid om op haar besluit om afstand te doen terug te komen.

Help ons doel te bereiken

steun stichting beschermde wieg

Stichting Beschermde Wieg krijgt geen subsidie, maar dat is geen reden niet alvast van start te gaan. Een wanhopige moeder en haar kind hebben er niets aan wanneer we wachten op financiële veiligheid. Daarom is het zo belangrijk dat ook jij ons steunt!
Maak eenmalig een bedrag over en steun daarmee onze stichting opdat we meerdere Beschermde Wiegkamers kunnen openen. Doneren doe je makkelijk en snel met iDeal of via een eigen overschrijving op ons bankrekeningnummer NL38TRIO0197977324

Elke gift is voor ons waardevol, klein of groot.
Wij zijn heel dankbaar en blij met een ieder die onze stichting een warm hart toedraagt!

Ontvang een tikkie

Heel makkelijk. Kies jouw Tikkiebedrag, vul je gegevens in en wij sturen je een Tikkie.

wordt vriend

Wordt vriend van Beschermde Wieg, doneer jaarlijks een bedrag en ontvang een leuk welkomstcadeau!

DONEER

Help Stichting Beschermde Wieg en doneer. Wij zijn blij met elke gift, groot of klein.