poster op container

Campagne Beschermde Wieg 2022

Door Beschermde Wieg

Campagne Beschermde Wieg: ‘Hier gooi je geen baby’s in’

Op 14 december 2021 start Stichting Beschermde Wieg met een grootschalige campagne in Amsterdam.

Begin dit jaar werd een levende pasgeboren baby in een vuilcontainer in Amsterdam Zuid-Oost gevonden. Het was de tweede keer dat er, in feite toevallig, een baby levend is gevonden in een container in de hoofdstad. Hoeveel baby’s worden er nooit gevonden?

Op driehonderd vuil- en kledingcontainers staan poster afgebeeld met de tekst: ‘Hier gooi je geen baby’s in.’ ‘Bewustwording van een zeer heftige problematiek,’ aldus het bestuur van de Stichting. ‘Iedereen zal het met ons eens zijn dat een baby niet in een container hoort en toch zijn er vrouwen* die geen andere uitweg zien. Voor hen zijn wij er, dag en nacht en het liefst in een veel eerder stadium van de zwangerschap, die vaak verborgen moet blijven.

De Stichting maakt zich grote zorgen om de vrouwen die de stap naar hulp niet durven te zetten. Iedere baby verdient een veilige wieg, iedere vrouw een veilige bevalling en psychische hulp. ‘Als de eerder dit jaar gevonden baby niet gehuild had, was het op een vreselijke wijze gestorven zonder dat iemand dit wist. Daar mogen wij ons hoofd niet voor afwenden,’ zegt operationeel directeur Kitty Nusteling. ‘Wij doen er dan ook alles aan om dit waar mogelijk te voorkomen.’

Stichting Beschermde Wieg stelt zich ten doel het ombrengen en het te vondeling leggen van pasgeboren baby’s te voorkomen, door preventieve hulp te bieden aan zwangere vrouwen, die geen contact kunnen of durven op te nemen met hulpverlenende organisaties, omdat zij anoniem moeten blijven. Zij heeft met haar levensreddende voorziening meer dan drieduizend zorgmijdende, zwangere en pas bevallen vrouwen hulp geboden via een preventieve noodlijn (0800-6005) en tien Beschermde Wiegkamers, verspreid over het land.